Ofake

Биринчи көргөн адам менен сигишип

    • 0

    Кыш. Эшикте жааган каар ээрип жердин баары баткак. Бишкектеги адаттагыдай эле көрүнүш эмеспи. Шаша-буша шаардын жашоочулары сыяктуу эле жумуштан келе жаттым, ар балчыкты айлана өтүп. Бир убакта эле жаза басып, бутум кайрылып, болгондо да балчыкка кулап түштүм. Кийимден тамтык жок, жаңы алган кызыл пальтом баткакка чыланып бутум сыздап эле жерге отуруп калдым. Ошол кезде артымда келе жаткан бир жигит чуркап келип мени колумдан алып сүйөп тургуза баштады. Аран дегенде котөрүлүп бутумдун ооруганынан кайра жерге кулап түшчудөй болуп темселдим. Айлам кетип тиги тиренип турган жигитке жалбарып жардам сурап ийдим. Бир тике кыйылып барып ал жигит оңолуп кетти. Кайда жашаарымды сурады эле Көк-Жарда дедим шаг эле. Кок-Жарга жеткиче суук тийип каласыз го? Макул болсоңуз мен жакын жерде турам ошол жерге баралы, сиз курганып керек болсо тез жардамды чакыртып, бутуңузду корсөтөлү, кандай дейсиз? Деп мени бир карап алды. Айлам барбы мен ошол замат макул болдум себеби суу болгон денемди калтырак басып титирей баштаган элем. Бир колуман сүйөп алып, анын жашаган үйүнө бет алдык. Эшигин ачып уйүнө киргенибизде үйдүн жакшы жасалгасы жана тазалыгы мени аябай таң калтырды. Кандайдыр бир жылуу, куттуу үй экен. Үшуп келип жылуу үйгө киргендиктенби денем бошоп, мучөлөрүм рахаттана баштады. Жигит мага ваннасын көрсөтүп колума бир халатын карматып жөлөп-таяп киргизип ийди. Жылуу сууга денемди тосуп ого бетер ырахаттана баштадым, денем жибип, жылуу сезим аны курчап баштады. Жуунуп бүтүп болмогө чыкканымда ал чай даярдап коюптур, мени карап жылмайып кел чай ичели, жылып аласын деп столго отурууга чакырды. Чай ичип бүткон сон ал менин бутум эмне болгонун билиш үчүн тизелеп алдыма отуруп бутумду кармап алып, карай баштады. Ошол кезде бүткүл денем чымырап дүүлүгө баштады. Ошол замат менин дүүлүгүмдү байкадыбы же башка себептенби, ал мени тез арада спалныйдагы керебетине жатуумду өттүндү. Антпесе бутум ого бетер шишип, эртең такыр басалбай калышым мүмкүн экенин эстетти. Керебетке жатарым менен ал холдилниктен муз алып келип аны полотенцеге ороп туруп бутум басты. Бир кезде ал менин бутумду тизесине коюп жаныма отурду да, колу менен буттарымды сылай баштады. Ошондо мен жазгы кадай анын колунда ээрип, кумарым күчөп, денем дүүлүгүп баштадым. Ангыча анын колу менин чатыма жакындап сылап, бир кезде амымды укалап баштады. Ошондо мен такыр эле агып калыпмын. Эриндеримди аны коздөй ыктадым эле, ал ошол замат менин үстүмөн баса төшүмдү аймалап, өпкүлөп баштады. Колдору менен жамбашымды, чатымды, амымды улам-улам сылап жатты. Ошол кезде денемди калтырак басып айласыздан рахаттана онтоп ийдим. Ал бармагы менен амымдын учун укалап калган манжаларын сууланып калган амыма салганында болгон күчүм менен аны кучактап озүмө кыстым. Шашпай бир колу менен шымын чечкен ал котогун шилекейлеп туруп менин амыма салды. Кайра аны сууруп алып манжалары менен акырын менин амымды сылагылап жатты, мен болсо анын котогун мыкчып өйдо-ылдый тездик менен укалай баштадым. Экөөбүз бир убакта бүттүк, анын котогунан аккан бел суусу ак шейшептин үстүнө жайылып эле калды. Ошол замат ал мени белимен кучактап артыма жайгашып котогунун учу менен менин амымды кытыгылай баштады. Мен такыр эле дүүлүгүп, анын котогунун амыма тезирек киришин самап, онтой бердим. Котогу амыма киргенде ооруган бутка карабай белимди бир ыргакта кыймылдатып баштадым. Денемди калтырак басып жылуу калтырак, кумардын туу чокусуна жеткенимде ал белинин кыймылдоосун токтотуп жаныма сулк кулап жатып калды. Менин атым Данияр, сеники ким болот деген суроосу боорумду эзди, ошентип өмүрүмдө биринчи көргөн адам менен бир сааттан кийин сигишип алдым эле.

    Похожие публикации